skip to Main Content

Privacyverklaring

ContentCoyote, gevestigd in Hengelo (O), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Bij vragen of opmerkingen rondom deze privacyverklaring en het verwerken van gegevens, stuur dan een e-mail naar carmen@contentcoyote.nl.

Verwerking persoonsgegevens

ContentCoyote verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ContentCoyote verwerkt:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer (indien klant)

Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt?

ContentCoyote verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– ContentCoyote verwerkt ook persoonsgegevens wanneer hier een wettelijke verplichting toe is, zoals gegevens die nodig zijn bij de belastingaangifte.
Wil je deze persoonsgegevens niet verstrekken aan ContentCoyote, dan kunnen er geen diensten geleverd worden.

Bewaartermijn

ContentCoyote bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens worden, afhankelijk van de wettelijke bewaarplicht, maximaal 5 of 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

ContentCoyote verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uiteraard gebeurt dit enkel met wederzijds goedkeuren. ContentCoyote blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

ContentCoyote gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ContentCoyote gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook wordt hiermee deze website geoptimaliseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ContentCoyote en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ContentCoyote van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar carmen@contentcoyote.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Binnen twee weken wordt er op je verzoek gereageerd. ContentCoyote wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Persoonsgegevens beveiligen

ContentCoyote neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt deze website gebruik van een SSL-certificaat, zodat informatie op deze website versleuteld wordt verzonden en niet onderschept kan worden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via carmen@contentcoyote.nl.